Den 27. oktober

Vi vil gerne opfordre vore forbruger om at tænke over om de bruger mere vand end nødvendig.

Der er pt. et stort forbrug og da vi kun har den ene boring at tage vand fra kan det gå ud over det tryk nogle af vore forbruger har på deres vand.

Så hjælp hinanden og tænk på hvor meget vand du bruger.

På forhånd tak.

Hilsen bestyrelsen

 

Den 23. oktober

 

Kogepåbud ophævet på Knebel Vandværk

Efter flere opfølgende drikkevandskontroller fra Knebel Vandværk har Syddjurs Kommune efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet kogepåbuddet. 

Vandforsyningen skal til og med uge 50, følge et skærpet analyseprogram for at overvåge drikkevandkvaliteten fra vandværket og ude hos forbrugerne.

Denne glædelig besked har vi i dag modtaget fra Syddjurs Kommune.

Vi vil nu gå igang med at sikre os at boring 2, hvor forureningen kom fra, igen kan blive klar til at koble på ledningsnettet, så vi igen har 2 boringer at punmpe vand fra.

Hilsen bestyrelsen

Den 21. oktober

Vi har i dag modtaget analysebeviser på de prøver der blev taget den her tirsdag den 17. oktober.

De overholder alle sammen de gældende kravværdier.

Så vi synes i bestyrelsen det ser meget lovende ud.

På mandag 23. oktober tager vi en snak med kommunen og så må vi ser om vi kan få lov til at ophæve kogepåbudet.

I kan som sædvanlig se resultaterne af prøverne under punktet "prøver kogepåbud" med datoen den 17. oktober.

Hilsen bestyrelsen.

Den 19. Oktober

Der skulle gerne være tryk på vandet igen og dermed vand til alle.

Årsagen til problemet med det manglende vand skyldes, som jeg skrev i går at pumpen var gået i stå. Der var pga. den lave vandstand kommet luft i rør systemet og der var flere steder dannet luftlommer. Derfor er hele rør systemet blevet gennemgået i dag og udluftet. 

Så det skulle meget gerne være styr på det igen. Vi beklager selvfølgelig de gener det har givet vores forbruger.

hilsen bestyrelsen

Den 18. Oktober

Manglende vandtryk hos nogle af vores forbruger.

Da pumpen i vores boring var gået i stå, betød det at der var meget lidt vand tilbage i højdebeholderen. Det sammen med et stort forbrug  og det at vi pt. kun har vand fra en boring betyder at det tager tid at få nok vand i højdebeholderen og dermed nok tryk på vandet til alle forbruget. Det beklager vi selvfølgelig men hvis alle tænker på ikke at bruge mere vand end nødvendig får alle hurtigere vand i deres haner igen.

Hilsen bestyrelsen

Den 17. oktober

Vi har modtaget analysebeviser på de prøver der belv taget den 13. oktober.

Der er taget ved 4 forbruger,ved pumpehuset og afgang vandværk.

Som I kan se er der kun1 sted hvor vi ikke overholder gældende kravværdiger og det er afgang vandværk hvor coliforme bakterier 37 grader er 1 og det skal være < 1. 

Alle andre resultater overholder det de skal. Så vi synes det ser meget positivt ud.

Resultaterne kan som sædvanlig ses under punktet "prøver kogeforbud" under den 13. oktober.

Der bliver her den 17. oktober taget nye prøver.

Hilsen bestyrelsen

Den 15. oktober

Vi har i dag modtaget analysebeviser på de prøver der blev taget den 11. oktober.

De er taget inden vandet går ind i pumpehuset og efter det er kommet igennem filteret.

Som I kan se under punketet "prøver kogepåbud" under den 11. oktober så overholder begge prøver de gældende kravværdier.

Der er fredag den 13. oktober blevet taget prøver igen rundt hos forbruger.

Men som det kan ses på disse prøver her, så begynder det at se lyst ud, så vi forhåbentlig snat kan ophæve koge påbudet.

Hilsen bestyrelsen.

Den 10. oktober

Vi har i dag modtaget analysebeviser på de prøver der blev taget fredag den 6. oktober.

Som det kan ses her på hjemmesiden under punktet "prøver kogpåbudet" under den 6. oktober så er der nogle prøver der overholder kravværdierne og nogle der har en lille overskridelse af Coliforme bakterier.

Vi har i samråd med kommunen besluttet at der kommer en dykker og renser vores højdebeholder i morgen.

Der vil også blive taget ny prøver i morgen den 11. oktober.

Så vi håber vi snart kan slippe af med kogepåbudet.

Hilsen bestyrelsen

Den 6. oktober

Vi har i dag modtaget analysebeviser på de prøver der blev taget mandag den 2. oktober.

De viser desværre at der i nogle af prøverne er en lille overskridelse af kravværdierne i Coliforme bakterier .

Vi kan må derfor ikke ophæve kogepåbudet endnu.

Der er taget nye prøve her  i dag den 6. oktober og når svaret kendes på dem kommer det også på hjemmesiden.

Man kan se resultaterne her på hjemmesiden under punktet "prøver kogepåbud".

Hilsen bestyrelsen

30. September/ 1. Oktober

En lille orientering.

Vores prøver ligger stadig lige under og nogle lige over grænse værdien. Der bliver lagt analyser på vores hjemmeside i morgen eftermiddag.

Der er her den 1. oktober blevet lagt 3 prøver på hjemmesiden under "prøver kogepåbud".

! prøve afgang vandværk og 2 prøver hos forbruger.

På mandag den 2. Oktober bliver der igen taget nye prøver.

Hilsen bestyrelsen

Den 25. september

Hermed som lovet en orientering.

De prøver som vi fik taget torsdag den 21. begynder at se fine ud.

Men vi kan ikke ophæve kogpåbudet endnu.

Embeslægen kræver vi får taget nye prøver der er mindst lige så fine før vi må ophæve kogefpåbudet. Vi får derfor taget ny prøver igen i morgen den 26. september. Når vi kender svaret fra dem her sidst på ugen kommer det her på hjemmesiden.

Der er oprettet en underside som hedder "prøver kogepåbud" hvor der ligger 2 prøver som er udtaget den 21. september, her kan man se hvordan det står til.

Hilsen Bestyrelsen

 

Den 20. september

Hermed som lovet en orientering.

Vi har nu fået svar på de prøver der blev taget mandag den 18. september. Det viser at vandet afgang vandværk og hos forbruger ser fint ud. Men vi kan ikke ophæve kogpåbudet endnu. Det kræver nemlig at 2 prøver efter hinanden viser at vandet er ok.

Derfor bliver der taget prøver igen her torsdag den 21. september og svaret herpå regner vi med at have mandag.

Når de kendes kommer der besked her på hjemmesiden.

Hilsen Bestyrelsen

Den 11. september

Kogepåbud

Vi har fra vandværkets side igangsat foranstaltninger for at få forureningen ud af vort ledningsnet, og der er også bestilt nye analyser af vandet.

Så snart vi kender resultatet af disse analyser vil det også blive oplyst her på hjemmesiden.

Vi håber det bliver kortvarig med denne forurening.

Hilsen bestyrelsen

Ved almindelige drikkevandskontroller på Knebel Vandværk blev der på afgang vandværk påvist forurening med bakterier i drikkevandet.

I kontrollen blev der påvist E- coli, coliforme bakterier samt kimtal ved 37°C. Der er derfor umiddelbart tale om en frisk forurening af forsyningen.

Syddjurs Kommune har efter samråd med Styrelsen for patientsikkerhed (tidligere embedslægerne) udstedt et kogepåbud til vandværket. Det betyder, at vandværket skal orientere forbrugere, om at det anbefales, at alt vand til drikkevandsformål skal koges. Kogeanbefalingen gælder, indtil analyser kan påvise, at forureningen er ophørt.

De kommunale institutioner samt skolen er blev informeret om kogepåbuddet. Fødevarestyrelsen har ligeledes fået en orientering om situationen.

Hvis man bliver syg skal man kontakte egen læge.

For yderlige information kan der rettes henvendelse til formanden for Knebel Vandværk på

tlf. 41 12 11 09.

Natur og Miljø, Grundvandsgruppen

Kort om analyserparametrene

E. coli bakterier udgør en naturlig bestanddel af tarmfloraen hos varmblodede dyr. E-coli kan derfor tyde på en forurening fra f.eks. spildevand.

E. coli bakterier er i sig selv kun sjældent sygdomsfremkaldende men er en indikator på en forurening, hvorved der foreligger en risiko for indhold af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Coliforme bakterier kan tyde på en forurening fra overfladevand. Bakterien er ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives hvor der kan findes sygdomsfremkaldende bakterier.

Kimtallet ved 37°C er et udtryk for en forurening med ”fremmede” bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur. Disse bakterier kan være ledsaget af sygdomsfremkaldende bakterier hvorfor kimtallet skal være lavt.