Formandsberetning Knebel Vandværk 

2017 

Året 2017 startede ret fredsommeligt. Der blev sat hegn op omkring højdebeholderen og omkring boring 3 på toppen af bakken overfor børnehaven. Det blev rigtigt pænt. NRGi fik sat en nøgleboks på stolpen ved højdebeholderen, således at de kunne komme til transformatoren, som står på vandværkets grund. Dette betalte NRGi selvfølgelig tillige med nedsættelsen af de skelpæle, som de havde fjernet i forbindelse med gravearbejdet til udstykningen og tidligere arbejder.

Men man har jo ikke lov til at være glad ret længe af gangen. Den 6. september var der et kæmpe regnskyl, og det forårsagede, at boring 2 løb fuld af overfladevand. Pumpen blev standset med det samme, men prøver viste desværre efterfølgende, at boringen var forurenet med E. coli og coliforme bakterier. E. coli må ikke findes i vandet og prøver fra ledningsnettet viste, at der også var bakterier der. Der blev af kommu-nen og embedslægen indført kogepåbud og bestyrelsen måtte trykke meddelelser til alle forbrugerne og dele dem ud samme aften. Det blev bekendtgjort i radio og på tv. Vi lagde det på vandværkets hjemmeside. Man kan jo spørge, hvorfor det ikke blev sendt ud på mail; men dels har vi ikke mailadresser på folk, og lovgivningsmæssigt er det ikke godt nok. Det skal ud på tryk til samtlige forbrugerne.

Vi (John) lagde prøveresultater på hjemmesiden efterhånden som de indløb fra laboratoriet, således at de, der var interesserede i det, kunne se prøveresultaterne. Men det skal lige nævnes, at bakterier stadig tager 1-3 døgn at dyrke frem.

Den 23. oktober kunne kommunen og embedslægen så ophæve koge-påbuddet. Men vandværket var stadig under skærpet tilsyn og med deraf følgende ekstra prøver til følge. Det skærpede tilsyn blev ophævet i december.

Højdebeholderen blev renset og inspiceret for at udelukke evt. smitte-kilder i den. Den var i orden.

Boring 2 er nu blevet totalt renoveret og hævet op over jorden, så den forurening der skete i september, ikke kan ske igen. Vi forventer at kun-ne tage den i brug igen efter påske, men det bestemmer kommunen og embedslægen i sidst ende.

Og for, at det ikke var nok, fik vi vrøvl med automatikken i højdebehol-deren, dels løb den tør en gang, med de problemer det gav med luft i rørsystemerne, som skulle udluftes, dernæst løb højdebeholderen over.

Automatikken blev lavet og fungerer nu, som den skal.

Jeg må som helhed sige, at forbrugerne tog det pænt. Det kan godt være, at der var ting, der fra bestyrelsens side kunne være klaret bedre, men vi gjorde et ihærdigt forsøg på at gøre det så godt som muligt. Det er vi blevet klogere af, men lad os nu ikke håbe, at det kommer til at gentage sig.

Jeg vil runde af med at sige, at de sidst udtagne vandprøver taget ved afgang vandværk var helt i orden. Der blev ikke påvist spor af sprøjte-midler, og eventuelle uønskede mineraler var mellem 10 og 100 gange under det tilladelige.

Der blev udpumpet 36448 kb.m. til byen og 34032 kb.m. målt hos forbrugerne. Det giver et tab på 2416 kb.m. svarende til 6,6%

Hjemmesiden har også været flittigt besøgt: fra den startede til den 6/9 var der 26900 besøg og den 27/2-18 havde der været 45000 besøg.

Niels Wermuth