Den 12. februar 2020

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Knebel Vandværk afholdes onsdag den 25. marts kl. 19,30 på restaurant Mols Bjerge.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til en i bestyrelsen senest 8 dage før dvs. den 17. marts.

Den fulde dagsorden kan ses under fanebladet generalforsamling.

Det ny takstblad som er gældende for 2020 kan ses under fanebladet takstblad.

Hilsen Bestyrelsen 

 

Den 28. januar

Velkommen til de "nye" forbruger fra Skjellerup Vandværk.

Her i dag den 28. januar har vi sammenkoblet rørende mellem Knebel og Skjellerup Vandværk og det hele er blevet skyllet igennem.

Det hele ser ud til at være forløbet godt og det betyder at alle forbruger får leveret vand fra de 2 boringer som Knebel Vandværk har og der bliver ikke pumpet vand op fra de boringer der tilhørte Skjellerup Vandværk.

Hilsen bestyrelsen

Den 26. december

Sammenlægning af Knebel og Skjellerup Vandværker.

Der har nu været afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i begge vandværker og der er begge steder blevet stemt ja til at Skjellerup Vandværk sammenlægges med Knebel Vandværk.

Det betyder at fra den 1. januar 2020 er de 2 vandværkder blevet til et fælles vandværk med navnet Knebel Vandværk.

Referat fra de 2 ekstraordinære generalforsamlinger der har været afholdt i Knebel Vandværk kan ses under punktet generalforsamling.

Her kan man også se sammenlægningsaftalen.

De nye vedtægter som er gældende her fra 1. januar er også lagt her på hjemmesiden og det samme gælder for takstbladet som gælder for 2020.

Alle forbruger ønskes en fortsat god jul og et godt nytår.

Hilsen bestyrelsen

Vandprøver

Der er blevet foretaget 2 store prøve udtagninger af vores vand. Den ene er ved boring 3 og den anden er hos forbruger. 

Der er analyseret for metaller, pesticider og mange andre ting.

I kan se de meget omfattende analysebeviser under punktet vandprøver, med navnet forbruger og boring.

Resultaterne er fine og de overholder alle kravværdierne.

Hilsen Bestyrelsen

Vandprøver

Vi har fået taget vandprøver afgang vandværk og hos forbruger.

Disse prøver viser igen, at vi har godt og rent vand her i Knebel.

Resultaterne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 20/11.

Hilsen Bestyrelsen

Den 22. november

Så er der afholdt ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer i forbindelse med sammenlægning med Skjellerup Vandværk.

Der mødte 21 deltager (16 stemmebertigede) op og selvom der var stemning for ændringerne så vi kan gennemfører sammenlægningen, så er vi nødt til at afholde 1 ny ekstraordinær generalforsamling, da der skulle have været mødt 2/3 af medlemmerne op for at det kunne vedtages.

Til den næste ekstraordinæren generalforsamling er der intet krav til hvor mange der møder op.

Hilsen bestyrelsen

Den 1. november

Som det blev omtalt på generalforsamlingen i marts så var der planer om at sammenlægge Knebel og Skjellerup Vandværker.

Skjellerup Vandværk har på ekstraordinær generalforsamling sagt ja til denne sammenlægning og derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling for at få ændret vores vedtægter.

Efter samlægning af de 2 vandværker vil det navnet på det "nye" vandværk blive Knebel Vandværk.

Hilsen bestyrelsen

Den 4. september 2019

Vi har fået taget 4 vandprøver. 1 ved forbruger og 1 afgang vandværk samt i begge boringer.

Vores boringer er blevet testet for det meget omtalte stof, Chlorothalonil-amidsulfonsyre, som var blevet fundet i boringer rundt om i landt. 

Det er derfor dejligt at kunne konstater at dette ikke findes i vores drikkevand.

Resultaterne er alle fine og overholder alle krav.

Du kan se alle analysebeviser under fanebladet vandprøver med dato 21/8 2019.

Hilsen bestyrelsen

Den 5. april 2019

Der er blevet taget vandprøve ved forbruger. Dejligt det igen er et fint resultat uden nogle anmærkninger. Resultatet kan se under fanebladet vandprøve og nævnt som den 1/4 2019.

Hilsen bestyrelsen

Den 8. marts

Vandprøver i Boring 2 og 3.

Vi har fået taget prøver i begge vores boringer af de nyeste og meget omtalte org. mikroforureninger/pesticider. 

Det er dejligt at kunne oplyse jer om at dette heller ikke findes i vores vand.🙂

I kan se resultaterne undervandprøver taget den 5. marts.

Hilsen bestyrelsen

 

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410