Den 28. marts

Der er kommet resultat af vandprøve taget hos forbruger. Der er ingen bemærkninger til denne prøve, da den overholder alle krav.

Du kan se den under vandprøve med dato den 23. marts.

Hilsen Bestyrelsen

Den 18. marts

Til generalforsamlingen som blev afholdt den 15. marts var der fremmødt 39 personer, dejligt at se så mange. Det var en generalforsamling som efter bestyrelsens opfattelse var både god og konstruktiv, så det vil vi gerne takke de fremmødte for.

Beretning, regnskab, budget og referat er nu lagt på hjemmesiden.

Hilsen Bestyrelsen

Den 5. marts 2018

Der er blevet foretaget en af de årlige analyser af det vand der går ud af vandværket og ud til forbrugerne.

Det er en af de "store" prøver hvor der også er analyseret for de forskellige pesticider.

Det er dejligt at kunne konstantere, at der ikke er noget at finde i vandet. Alt det er analyseret for overholder gældende krav.

Resultatet kan ses under vandprøver med dato den 22/2.

Hilsen bestyrelsen.

Den 17. februar

Hermed en orientering omkring boring 2 hvor vores forurening i efteråret stammede fra.

Vi har fået hævet boringen til over jordoverfladen og har fået foretaget en filmoptagelse af selve boringen. Det kan her ses at der er et par steder hvor der er utætheder i borerøret og der kan trække vand ind. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at vi får denne boring renoveret og dette arbejde starter her mandag den 26. februar. Herefter forventer vi at have en god og funktions dygtig boringen  som igen er klar til at forsyne alle vore forbruger med godt drikkevand igen.

Hilsen Bestyrelsen

Den 4. februar

Så er det snart tid til generalforsamling.

Den afholdes torsdag den 15. marts kl. 19,30 på Hotel Mols Bjerge.

Dagsordnen kan ses under fanebladet generalforsamling.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, vi håber at se mange denne aften.

Hilsen Bestyrelsen

Den 7. januar 2018

Godt nytår til alle.

Vi har allerede fået taget de første vandprøver her i 2018 hos forbruger.

Resultat ser fint ud og overholder alle krav.

Det kan ses under vandprøver med dato den 3. januar.

Hilsen bestyrelsen

Den 19. december

De vandprøver der er taget her den 15. december ser fine ud og overholder alle gældende krav.

Det var den sidste omgang af de ekstra prøver som vi blev pålagt at tage efter kogepåbudet blev ophævet.

Dejligt at alle prøver siden har overholdt de gældende krav og alle kan se det er godt vand der kommer rundt i vores ledningsnet og ud til vores forbruger.

Analysebeviserne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 15. december.

Hilsen Bestyrelsen

Den 4. december

De vandprøver der er taget denne gang ser også fine ud og overholder alle gældende krav.

Lige siden kogepåbudet blev ophævet har alle de prøver der er taget overholdt gældend krav.

Man kan se analysebeviserne som er taget ved 4 forbruger under fanebladet vandprøver med dato den 30. november.

Hilsen Bestyrelsen

Aflæsning af vandure

Til alles orientering så kan vi oplyse, at alle får fjernaflæst deres vandur i løbet af uge 49.

Det er denne aflæsning der danner grundlag for endelig afregning for forbrug i 2017.

Hilsen betyrelsen

Den 22. november

Også disse resultater der er taget denne gang ser fine ud og overholder alle gældende krav.

Man kan se analysebeviserne som er taget ved 4 forbruger og afgang vandværk under fanebladet vandprøver med dato den 17. november.

Hilsen Bestyrelsen

Den 6. november

Dejlig at kunne fortælle, at de opfølgende vandprøver som vi får foretaget her efter kogepåbudet er blevet ophævet alle sammen ser rigtig fine ud og overholder alle de gældende krav.

I kan se analysebeviserne som er taget ved 4 forbruger og 1 afgang vandværk under fanebladet vandprøver med dato den 3. november 2017.

Ekstra

Jeg kan også oplyse at vi har fået begge vores boringer testet for pesticidet, desphenyl-chloridazon, som der har været/er meget snak om i medierne for tiden.

Dette pesticid er ikke fundet i vores drikkevand.

Hilsen bestyrelsen

Den 29. oktober

Vi har lavet et nyt link hvor der er en guide til hvilke krav der er til drikkevand og hvad de forskellige ting som der er omtalt i analysebeviserne betyder.

Klik på links og se mere om det der.

Hilsen Bestyrelsen.

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410