Den 26. december

Sammenlægning af Knebel og Skjellerup Vandværker.

Der har nu været afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i begge vandværker og der er begge steder blevet stemt ja til at Skjellerup Vandværk sammenlægges med Knebel Vandværk.

Det betyder at fra den 1. januar 2020 er de 2 vandværkder blevet til et fælles vandværk med navnet Knebel Vandværk.

Referat fra de 2 ekstraordinære generalforsamlinger der har været afholdt i Knebel Vandværk kan ses under punktet generalforsamling.

Her kan man også se sammenlægningsaftalen.

De nye vedtægter som er gældende her fra 1. januar er også lagt her på hjemmesiden og det samme gælder for takstbladet som gælder for 2020.

Alle forbruger ønskes en fortsat god jul og et godt nytår.

Hilsen bestyrelsen

Vandprøver

Der er blevet foretaget 2 store prøve udtagninger af vores vand. Den ene er ved boring 3 og den anden er hos forbruger. 

Der er analyseret for metaller, pesticider og mange andre ting.

I kan se de meget omfattende analysebeviser under punktet vandprøver, med navnet forbruger og boring.

Resultaterne er fine og de overholder alle kravværdierne.

Hilsen Bestyrelsen

Vandprøver

Vi har fået taget vandprøver afgang vandværk og hos forbruger.

Disse prøver viser igen, at vi har godt og rent vand her i Knebel.

Resultaterne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 20/11.

Hilsen Bestyrelsen

Den 22. november

Så er der afholdt ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer i forbindelse med sammenlægning med Skjellerup Vandværk.

Der mødte 21 deltager (16 stemmebertigede) op og selvom der var stemning for ændringerne så vi kan gennemfører sammenlægningen, så er vi nødt til at afholde 1 ny ekstraordinær generalforsamling, da der skulle have været mødt 2/3 af medlemmerne op for at det kunne vedtages.

Til den næste ekstraordinæren generalforsamling er der intet krav til hvor mange der møder op.

Hilsen bestyrelsen

Den 1. november

Som det blev omtalt på generalforsamlingen i marts så var der planer om at sammenlægge Knebel og Skjellerup Vandværker.

Skjellerup Vandværk har på ekstraordinær generalforsamling sagt ja til denne sammenlægning og derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling for at få ændret vores vedtægter.

Efter samlægning af de 2 vandværker vil det navnet på det "nye" vandværk blive Knebel Vandværk.

Hilsen bestyrelsen

Den 4. september 2019

Vi har fået taget 4 vandprøver. 1 ved forbruger og 1 afgang vandværk samt i begge boringer.

Vores boringer er blevet testet for det meget omtalte stof, Chlorothalonil-amidsulfonsyre, som var blevet fundet i boringer rundt om i landt. 

Det er derfor dejligt at kunne konstater at dette ikke findes i vores drikkevand.

Resultaterne er alle fine og overholder alle krav.

Du kan se alle analysebeviser under fanebladet vandprøver med dato 21/8 2019.

Hilsen bestyrelsen

Den 5. april 2019

Der er blevet taget vandprøve ved forbruger. Dejligt det igen er et fint resultat uden nogle anmærkninger. Resultatet kan se under fanebladet vandprøve og nævnt som den 1/4 2019.

Hilsen bestyrelsen

Den 8. marts

Vandprøver i Boring 2 og 3.

Vi har fået taget prøver i begge vores boringer af de nyeste og meget omtalte org. mikroforureninger/pesticider. 

Det er dejligt at kunne oplyse jer om at dette heller ikke findes i vores vand.🙂

I kan se resultaterne undervandprøver taget den 5. marts.

Hilsen bestyrelsen

 

Den 22. februar

Vandprøve.

Vi har fået foretaget den helt store prøve af vores vand, ved afgang vandværk. Det ser rigtig fint ud og der er ikke fundet noget som kan være skadeligt i det vand der leveres i jeres haner.🙂

I kan se analysebeviset under fanen vandprøver med dato den 8. februar.

Hilsen bestyrelsen

Den 11. februar 2019

Generalforsamling

Knebel Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 19,30.

Det finder sted på Resturant Mols Bjerge, Lyngevej. Så sæt allerede nu X i din kalender.

Dagsorden kan ses under menupunket generalforsamling.

Det nye takstblad som er gældende for 2019, kan ses undet punktet takstblad.

Hilsen Bestyrelsen

Den 14. januar 2019

Der er blevet udtaget vandprøver ved forbruger  og det er en prøve med meget fine resultater langt under de grænseværdier der findes. Dejligt at vores vand er godt.

I kan se resultaterne ved at gå ind under vanprøver og se dem der har datoen den 9/1.

Alle skulle ogås have fået udskiftet deres vandmåler og det skulle være til en bedre måler end den der blev pillet ned. Så vi håber det er slut med at de dugger helt til, så man ikke selv kan aflæse og holde øje med sit vandforbrug hvilket altid er en god ide.

Hilsen Bestyrelsen

 

Den 27. november 2018

Vi har fået taget nye vandprøver afgang vandværk samt hos forbruger. Der er taget 3 forskellige prøver og de ser alle rigtig flotte ud og alt det de er analyseret for ligger langt under grænseværdien. 

I kan se resultaterne ved at gå ind under vandprøver og se dem der har datoen den 15/11.

Dejligt at se det er noget godt vand vi sender rundt til vore forbruger.

Hilsen Bestyrelsen

Den 10. september 2018

Udskiftning af vandmålere.

Vi starter i denne uge (uge 37) med at udskifte samtlige vandmålere. Så I vil alle få besøg af en VVS montør fra firmaet H.J. Jensen, da det er dem der står for udskiftningen. Det er ikke noget som I selv skal betale for, det er vandværket der betaler for dette. Det vil stadig være vandmålere som kan fjernaflæses, men det skulle være en bedre kvalitet end dem vi tager ned.

Hilsen bestyrelsen

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410