20-Marts-2017

Ny vandprøve taget marts 2017

Der er taget vandprøve ved afgang fra vandværk til forbruger.
Det er igen en fin prøve som overholder alle krav og der er også taget prøve for indhold af pesticider. Der er ikke noget i vores vand.
Du kan se hele resultatet under fanebladet vandprøver

20-Februar-2017

Ny vandprøve taget februar 2017

Der er igen taget en vandprøve, denne gang ved forbruger.
Det er en fin prøve som overholder alle krav.
Du kan se den under vandprøver.

15-Februar-2017

GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling i Knebel Vandværk bliver i år
afholdt på Hotel Mols Bjerge torsdag den 30. marts kl. 19,30.
Se dagsorden under punktet generalforsamling.
Hilsen Bestyrelsen

09-Januar-2017

Digitalkort på hjemmesiden

Der er nu lagt et digitalt kort over hvor vandledningerne går i vores forsynings område.
Det kan findes ved at gå ind under link og trykke på Thvilum WebGIS.

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410