Aflæsning af vandure

Til alles orientering så kan vi oplyse, at alle får fjernaflæst deres vandur i løbet af uge 49.

Det er denne aflæsning der danner grundlag for endelig afregning for forbrug i 2017.

Hilsen betyrelsen

Den 22. november

Også disse resultater der er taget denne gang ser fine ud og overholder alle gældende krav.

Man kan se analysebeviserne som er taget ved 4 forbruger og afgang vandværk under fanebladet vandprøver med dato den 17. november.

Hilsen Bestyrelsen

Den 6. november

Dejlig at kunne fortælle, at de opfølgende vandprøver som vi får foretaget her efter kogepåbudet er blevet ophævet alle sammen ser rigtig fine ud og overholder alle de gældende krav.

I kan se analysebeviserne som er taget ved 4 forbruger og 1 afgang vandværk under fanebladet vandprøver med dato den 3. november 2017.

Ekstra

Jeg kan også oplyse at vi har fået begge vores boringer testet for pesticidet, desphenyl-chloridazon, som der har været/er meget snak om i medierne for tiden.

Dette pesticid er ikke fundet i vores drikkevand.

Hilsen bestyrelsen

Den 29. oktober

Vi har lavet et nyt link hvor der er en guide til hvilke krav der er til drikkevand og hvad de forskellige ting som der er omtalt i analysebeviserne betyder.

Klik på links og se mere om det der.

Hilsen Bestyrelsen.

Den 23. oktober

Kogepåbud ophævet på Knebel Vandværk

Efter flere opfølgende drikkevandskontroller fra Knebel Vandværk har Syddjurs Kommune efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet kogepåbuddet. 

Vandforsyningen skal til og med uge 50, følge et skærpet analyseprogram for at overvåge drikkevandkvaliteten fra vandværket og ude hos forbrugerne.

Denne glædelig besked har vi i dag modtaget fra Syddjurs Kommune.

Vi vil nu gå igang med at sikre os at boring 2, hvor forureningen kom fra, igen kan blive klar til at koble på ledningsnettet, så vi igen har 2 boringer at punmpe vand fra.

Hilsen bestyrelsen

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410