Den 14. juli

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt torsdag den 26. august kl. 19.30 på restuarant Mols Bjerge, Lyngevej i Knebel.

Grunden til den sene afholdes skyldes igen i år div. Corona restiktioner.

Der vil start august blive bragt indkaldelse i Ebeltoft Folketidende.

Hilsen Bestyrelsen

Den 29. juni

Resultat vandprøve

Vi har fået taget vandprøver hos forbruger.

Denne prøver viser igen, at vi har godt og rent vand her i Knebel.

Resultaterne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 15/6 2021.

Hilsen Bestyrelsen

Den 5. marts

Udsættelse af generalforsamling 😥

Med de restriktioner der er omkring Corona virus og et forsamlingsforbud på mere end 5 personer, så har vi i bestyrelsen besluttet at vi ikke i den opståede situation ikke ser os istand til  at gennemføre vores generalsorsamling på nuværende tidspunkt.

Vi har derfor valgt at udskyde den til et senere tidspunkt her i 2021.

Vi ved godt at vi ved at gøre dette ikke kan overholde vores vedtægter omkring afholdelse af generalforsamling inden udgangen af marts, men vi betragter den opståede situation som en force majeure lignende situation.

Håber der er forståelse for denne udsættelse.

Skulle der være nogen der har indvendinger eller spørgsmål omkring dette kan man rette henvendelse til formanden eller kassereren for vandværket.

Hilsen bestyrelsen

Den 5. marts

Resultat af den helt store vandprøve.🙂

Vi har har i dag modtage resultat af den helt store vandprøve som er foretaget den 24. februar. Der er analyseret for metaller, pesticider og meget mere.

Det er nogle rigtig fine prøveresultater den viser og alt det der er analyseret for ligger meget langt væk fra de grænseværdier der er. 👍

Prøven kan ses under fanebladet vandprøver,  prøve 24. februar nr. 2

Hilsen Bestyrelsen

Den 1. marts

Resultat vandprøve nr. 1

Vi har fået taget vandprøve på vores ledningsnet

Denne prøver viser igen, at vi har godt og rent vand her i Knebel.

Resultaterne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 24/2 2021 nr.1

Hilsen Bestyrelsen

Den 23. november

Resultat vandprøve

Vi har fået taget vandprøver hos forbruger.

Denne prøver viser igen, at vi har godt og rent vand her i Knebel.

Resultaterne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 18/11 2020.

Hilsen Bestyrelsen

Den 14. oktober

Udskiftning af vandure i området med forbruger fra "Skjellerup Vandværk" som nu er en del af Knebel Vandværk.

Tirsdag den 20. oktober går vi i gang med at udskifte vandure i nævnte område ud, så alle vandure i Knebel Vandværk kan fjernaflæses.

Det betyder at forbrugerne får besøg af en VVS montør som skal have adgang til forbrugerens vandur så det kan udskiftes med et nyt.

Udskiftning af selve vanduret til et fjernaflæst vandur er ikke noget den enkelte forbruger skal betale, den del står Knebel Vandværk for.

Mvh. Bestyrelsen

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 1810 8410