Den 27. november

Vi har fået taget nye vandprøver afgang vandværk samt hos forbruger. Der er taget 3 forskellige prøver og de ser alle rigtig flotte ud og alt det de er analyseret for ligger langt under grænseværdien. 

I kan se resultaterne ved at gå ind under vandprøver og se dem der har datoen den 15/11.

Dejligt at se det er noget godt vand vi sender rundt til vore forbruger.

Hilsen Bestyrelsen

Den 20. september

Vigtig meddelelse til forbrugerne på Porskærvej. 

Bestyrelsen i Knebel Vandværk skal hermed meddele, at der vil blive lukket for vandet på onsdag den 26. september kl. 08.00 til ca. kl. 16.00, på grund af udskiftning af en pumpe (trykforøger), der forsyner Porskærvej.

 

Vi beklager, det ekstra besvær det måtte forvolde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

Den 10. september

Udskiftning af vandmålere.

Vi starter i denne uge (uge 37) med at udskifte samtlige vandmålere. Så I vil alle få besøg af en VVS montør fra firmaet H.J. Jensen, da det er dem der står for udskiftningen. Det er ikke noget som I selv skal betale for, det er vandværket der betaler for dette. Det vil stadig være vandmålere som kan fjernaflæses, men det skulle være en bedre kvalitet end dem vi tager ned.

Hilsen bestyrelsen

Den 15. august

Ophævelse af vandingsforbud.

Det forbud vi indførte mod havevanding med slange og havevander, den 16. juli er nu ophævet.

Efter det regnvand vi har fået skulle der ikke være det store behov for havevanding mere.

Selvom vi ophæver forbuddet, er det altid en god ide at spare på vandet, så der også er rent drikkevand, til vores børn og børnebørn.

Hilsen Bestyrelsen

Den 19. juli

Vi har nu fået resultat af de 3 prøver der er taget ved boring 2, afgang vandværk og hos forbruger. Det var sidste omgang af de ekstra prøver som vi blev pålagt der skulle tages efter vi tog boring 2 i brug igen. Alle resultater har set fine ud, så det lover godt for fremtiden med at vi har godt drikkevand til vores forbruger.

Resultaterne kan ses under vandprøver med dato den 13. juli.

Hilsen bestyrelsen.

Den 16. juli 2018

Vi indføre forbud mod havevanding med slange og havevander.

Da sommeren fortsat er meget tør, betyder det der er et meget stor forbrug af vand. Hvis vi fortsat skal kunne holde tryk på vandet til alle forbruger vil det ikke være tilladt at bruge vand til havevanding. Dog undtaget hvis man vander med vandkande i begrænset omfang. Husk at fortæl det til din nabo hvis de ikke har set det her på hjemmesiden.

Hilsen bestyrelsen

Den 19. juni 2018

Vi har igen fået taget 3 vandprøver som alle ser fine ud. Efter vi er startet med at pumpe vand fra vores ny renoverede boring 2, fik vi fra Syddjurs Kommune pålæg om, at tage prøver 4 gange med 2 ugers mellemrum. Dette her var så 2. gang og som I kan se under vandprøver med dato den 15. juni 2018, så er det hele ok, så dejligt det igen køre godt med det vand vi pumper op.

Hilsen Bestyrelsen

Den 5. juni 2018

Vi har her efter vi har taget boring 2 i brug igen, fået taget vandprøver ved boringen, afgang vandværk og hos 1 forbruger. Alle 3 prøve ser fine ud, så vi regner med at det hele køre godt igen med begge boringer, hvilket er vigtig her i sommervarmen, hvor der er et stort forbrug. 

Prøverne kan ses under vandprøver med dato den 1. juni 2018.

Hilsen Bestyrelsen

3. juni

Begræns havevanding med slange!!!

Grundet det varme vejr og tørke, vil vi på det kraftigste opfordre vore forbruger til ikke at vande have med havevander og vandslage.

Der er i øjeblikket et meget stor forbrug, som det kan være svært for vores pumper at følge med til.

Hilsen Bestyrelsen

 

Den 23. maj 2018

Boring 2 er klar igen.

Vi er nu færdig med en gennem renovering af boring 2. Den er blevet hævet til over jordoverfladen og borerøret er blevet udskiftet og der har været foretaget gennemskylninger af rørene igennem en længere periode.

Den seneste prøve er nu så god, se den under prøver med dato 14. maj, at vi har fået tilladelse fra embedslægen og syddjurs kommune til at tage boringen med i vores drift igen.

En dejlig dag for vandværket efter lang tids arbejde med at få det hele op at køre igen.

Hilsen bestyrelsen

Den 23. april

Der er oprettet en ny side på vores hjemmeside.

Navnet på denne side er "Persondatapolitik". Der er oprettet fordi der kommer nye lovkrav om, at vi skal oplyse vore forbruger om hvilke informationer vi har omkring jer, og hvad vi bruger disse oplysninger til. 

Vil man vide mere kan man gå ind på siden og læse det der står omkring dette.

Hilsen Bestyrelsen

Den 5. marts 2018

Der er blevet foretaget en af de årlige analyser af det vand der går ud af vandværket og ud til forbrugerne.

Det er en af de "store" prøver hvor der også er analyseret for de forskellige pesticider.

Det er dejligt at kunne konstantere, at der ikke er noget at finde i vandet. Alt det er analyseret for overholder gældende krav.

Resultatet kan ses under vandprøver med dato den 22/2.

Hilsen bestyrelsen.

Den 29. oktober

Vi har lavet et nyt link hvor der er en guide til hvilke krav der er til drikkevand og hvad de forskellige ting som der er omtalt i analysebeviserne betyder.

Klik på links og se mere om det der.

Hilsen Bestyrelsen.

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410