Den 3. september

Resultat vandprøve

Vi har fået taget vandprøver hos forbruger og afgang vandværk

Disse prøver viser igen, at vi har godt og rent vand her i Knebel.

Resultaterne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 28/8 2020.

Hilsen Bestyrelsen

Den 30. juli

GENERALFORSAMLING

Så prøver vi  om det kan lykkes af få afholdt vores generalforsamling som vi ikke kunne få afholdt i marts pga. Corona virus.

Det bliver torsdag den 20. august kl. 19,30 på Restaurant Tinghulen, Knebel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til en i bestyrelsensenest 8 dage før dvs. den 12. august.

Den fulde dagsorden kan ses under fanebladet generalforsamling.

Hilsen bestyrelsen

Den 16. juni

Resultat af den helt store vandprøve.

Vi har har i dag modtage resultat af den helt store vandprøve som er foretaget den 29. maj.

Det er nogle rigtig fine prøvresultater den viser og alt det der er analyseret for ligger meget langt væk fra de grænseværdier der er. 👍

Pørven kan ses under fanebladet vandprøver under prøve 29. maj nr. 2

Hilsen Bestyrelsen

Den 3. juni

Resultat vandprøve

Vi har fået taget vandprøver hos forbruger.

Disse prøver viser igen, at vi har godt og rent vand her i Knebel.

Resultaterne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 29/5 2020.

Hilsen Bestyrelsen

Den 15. marts

Udsættelse af generalforsamling 

Med de nye og skærpede regler der er kommet omkring Corona virus og hvordan man skal undgå forsamlinger, så har vi i bestyrelsen besluttet at vi ikke i den opståede situation vil påtage os ansvaret for at gennemføre vores generalsorsamling på nuværende tidspunkt.

Vi har derfor valgt at udskyde den til et senere tidspunkt her i 2020.

Vi ved godt at vi ved at gøre dette ikke kan overholde vores vedtægter omkring afholdelse af generalforsamling, men vi betragter den opståede situation som en force majeure lignende situation.

Det er også den melding vi har fået fra Danske Vandværker.

Håber der er forståelse for denne udsættelse.

Hilsen bestyrelsen

Den 11. marts

Corona virus og generalforsamling 

Med de nye rekstiktioner der er kommet vedr. corana virus og forsamlinger, så følger vi de udmeldinger der kommer fra myndighederne og vi forventer senest mandag den 23. marts at kunne komme med en udmelding om vi ser os i stand til at gennemføre generalforsamlingen som planlagt eller vi bliver nødt til at udsætte den.

Hilsen bestyrelsen

Den 19. februar 2020

Vi har fået taget vandprøve hos forbruger og reslultat som overholder alle krave, kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 14/2.

Hilsen bestyrelsen

Den 12. februar 2020

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Knebel Vandværk afholdes onsdag den 25. marts kl. 19,30 på restaurant Mols Bjerge.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til en i bestyrelsen senest 8 dage før dvs. den 17. marts.

Den fulde dagsorden kan ses under fanebladet generalforsamling.

Det ny takstblad som er gældende for 2020 kan ses under fanebladet takstblad.

Hilsen Bestyrelsen 

 

Den 28. januar

Velkommen til de "nye" forbruger fra Skjellerup Vandværk.

Her i dag den 28. januar har vi sammenkoblet rørende mellem Knebel og Skjellerup Vandværk og det hele er blevet skyllet igennem.

Det hele ser ud til at være forløbet godt og det betyder at alle forbruger får leveret vand fra de 2 boringer som Knebel Vandværk har og der bliver ikke pumpet vand op fra de boringer der tilhørte Skjellerup Vandværk.

Hilsen bestyrelsen

Den 26. december

Sammenlægning af Knebel og Skjellerup Vandværker.

Der har nu været afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i begge vandværker og der er begge steder blevet stemt ja til at Skjellerup Vandværk sammenlægges med Knebel Vandværk.

Det betyder at fra den 1. januar 2020 er de 2 vandværkder blevet til et fælles vandværk med navnet Knebel Vandværk.

Referat fra de 2 ekstraordinære generalforsamlinger der har været afholdt i Knebel Vandværk kan ses under punktet generalforsamling.

Her kan man også se sammenlægningsaftalen.

De nye vedtægter som er gældende her fra 1. januar er også lagt her på hjemmesiden og det samme gælder for takstbladet som gælder for 2020.

Alle forbruger ønskes en fortsat god jul og et godt nytår.

Hilsen bestyrelsen

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 1810 8410