17-Maj-2017

Ny vandprøve taget i boring 3 maj 2017

Der er igen taget en vandprøve . Denne prøve er taget ved op pumpning i boring 3.
Som I kan se så er der ingen pesticider i det vand vi pumper op.
Se resultat under vandprøver.

08-Maj-2017

Ny vandprøve taget maj 2017

Der er igen taget en vandprøve, denne gang ved forbruger.
Det er en fin prøve som overholder alle krav.
Du kan se den under vandprøver.

05-April-2017

Nyheder lagt på hjemmesiden

Der er i dag blevet lagt nye ting på hjemmesiden,.
-Formandens beretning fra generalforsamlingen.
-Referat fra generalforsamling.
-Det nye takstblad for 2017.
-Regnskab for 2016
-Budget for 2017.

20-Marts-2017

Ny vandprøve taget marts 2017

Der er taget vandprøve ved afgang fra vandværk til forbruger.
Det er igen en fin prøve som overholder alle krav og der er også taget prøve for indhold af pesticider. Der er ikke noget i vores vand.
Du kan se hele resultatet under fanebladet vandprøver

09-Januar-2017

Digitalkort på hjemmesiden

Der er nu lagt et digitalt kort over hvor vandledningerne går i vores forsynings område.
Det kan findes ved at gå ind under link og trykke på Thvilum WebGIS.

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410