Den 4. september 2019

Vi har fået taget 4 vandprøver. 1 ved forbruger og 1 afgang vandværk samt i begge boringer.

Vores boringer er blevet testet for det meget omtalte stof, Chlorothalonil-amidsulfonsyre, som var blevet fundet i boringer rundt om i landt. 

Det er derfor dejligt at kunne konstater at dette ikke findes i vores drikkevand.

Resultaterne er alle fine og overholder alle krav.

Du kan se alle analysebeviser under fanebladet vandprøver med dato 21/8 2019.

Hilsen bestyrelsen

Den 5. april 2019

Der er blevet taget vandprøve ved forbruger. Dejligt det igen er et fint resultat uden nogle anmærkninger. Resultatet kan se under fanebladet vandprøve og nævnt som den 1/4 2019.

Hilsen bestyrelsen

Den 8. marts

Vandprøver i Boring 2 og 3.

Vi har fået taget prøver i begge vores boringer af de nyeste og meget omtalte org. mikroforureninger/pesticider. 

Det er dejligt at kunne oplyse jer om at dette heller ikke findes i vores vand.🙂

I kan se resultaterne undervandprøver taget den 5. marts.

Hilsen bestyrelsen

 

Den 22. februar

Vandprøve.

Vi har fået foretaget den helt store prøve af vores vand, ved afgang vandværk. Det ser rigtig fint ud og der er ikke fundet noget som kan være skadeligt i det vand der leveres i jeres haner.🙂

I kan se analysebeviset under fanen vandprøver med dato den 8. februar.

Hilsen bestyrelsen

Den 11. februar 2019

Generalforsamling

Knebel Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 19,30.

Det finder sted på Resturant Mols Bjerge, Lyngevej. Så sæt allerede nu X i din kalender.

Dagsorden kan ses under menupunket generalforsamling.

Det nye takstblad som er gældende for 2019, kan ses undet punktet takstblad.

Hilsen Bestyrelsen

Den 14. januar 2019

Der er blevet udtaget vandprøver ved forbruger  og det er en prøve med meget fine resultater langt under de grænseværdier der findes. Dejligt at vores vand er godt.

I kan se resultaterne ved at gå ind under vanprøver og se dem der har datoen den 9/1.

Alle skulle ogås have fået udskiftet deres vandmåler og det skulle være til en bedre måler end den der blev pillet ned. Så vi håber det er slut med at de dugger helt til, så man ikke selv kan aflæse og holde øje med sit vandforbrug hvilket altid er en god ide.

Hilsen Bestyrelsen

 

Den 27. november 2018

Vi har fået taget nye vandprøver afgang vandværk samt hos forbruger. Der er taget 3 forskellige prøver og de ser alle rigtig flotte ud og alt det de er analyseret for ligger langt under grænseværdien. 

I kan se resultaterne ved at gå ind under vandprøver og se dem der har datoen den 15/11.

Dejligt at se det er noget godt vand vi sender rundt til vore forbruger.

Hilsen Bestyrelsen

Den 20. september 2018

Vigtig meddelelse til forbrugerne på Porskærvej. 

Bestyrelsen i Knebel Vandværk skal hermed meddele, at der vil blive lukket for vandet på onsdag den 26. september kl. 08.00 til ca. kl. 16.00, på grund af udskiftning af en pumpe (trykforøger), der forsyner Porskærvej.

 

Vi beklager, det ekstra besvær det måtte forvolde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

Den 10. september 2018

Udskiftning af vandmålere.

Vi starter i denne uge (uge 37) med at udskifte samtlige vandmålere. Så I vil alle få besøg af en VVS montør fra firmaet H.J. Jensen, da det er dem der står for udskiftningen. Det er ikke noget som I selv skal betale for, det er vandværket der betaler for dette. Det vil stadig være vandmålere som kan fjernaflæses, men det skulle være en bedre kvalitet end dem vi tager ned.

Hilsen bestyrelsen

Den 19. juli 2018

Vi har nu fået resultat af de 3 prøver der er taget ved boring 2, afgang vandværk og hos forbruger. Det var sidste omgang af de ekstra prøver som vi blev pålagt der skulle tages efter vi tog boring 2 i brug igen. Alle resultater har set fine ud, så det lover godt for fremtiden med at vi har godt drikkevand til vores forbruger.

Resultaterne kan ses under vandprøver med dato den 13. juli.

Hilsen bestyrelsen.

Den 19. juni 2018

Vi har igen fået taget 3 vandprøver som alle ser fine ud. Efter vi er startet med at pumpe vand fra vores ny renoverede boring 2, fik vi fra Syddjurs Kommune pålæg om, at tage prøver 4 gange med 2 ugers mellemrum. Dette her var så 2. gang og som I kan se under vandprøver med dato den 15. juni 2018, så er det hele ok, så dejligt det igen køre godt med det vand vi pumper op.

Hilsen Bestyrelsen

Den 5. juni 2018

Vi har her efter vi har taget boring 2 i brug igen, fået taget vandprøver ved boringen, afgang vandværk og hos 1 forbruger. Alle 3 prøve ser fine ud, så vi regner med at det hele køre godt igen med begge boringer, hvilket er vigtig her i sommervarmen, hvor der er et stort forbrug. 

Prøverne kan ses under vandprøver med dato den 1. juni 2018.

Hilsen Bestyrelsen

Den 23. maj 2018

Boring 2 er klar igen.

Vi er nu færdig med en gennem renovering af boring 2. Den er blevet hævet til over jordoverfladen og borerøret er blevet udskiftet og der har været foretaget gennemskylninger af rørene igennem en længere periode.

Den seneste prøve er nu så god, se den under prøver med dato 14. maj, at vi har fået tilladelse fra embedslægen og syddjurs kommune til at tage boringen med i vores drift igen.

En dejlig dag for vandværket efter lang tids arbejde med at få det hele op at køre igen.

Hilsen bestyrelsen

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410