Den 20. september

Hermed som lovet en orientering.

Vi har nu fået svar på de prøver der blev taget mandag den 18. september. Det viser at vandet afgang vandværk og hos forbruger ser fint ud. Men vi kan ikke ophæve kogforbudet endnu. Det kræver nemlig at 2 prøver efter hinanden viser at vandet er ok.

Derfor bliver der taget prøver igen her torsdag den 21. september og svaret herpå regner vi med at have mandag.

Når de kendes kommer der besked her på hjemmesiden.

Hilsen Bestyrelsen

Den 17. september

Hermed en lille orientering.

De seneste prøve vi fik taget viste at det er meget lidt tilbage af forureningen.

Der bliver taget nye prøver mandag/tirsdag og når vi kender svaret på dem kommer der en ny orientering.

 

Den 11. september

Kogepåbud

Vi har fra vandværkets side igangsat foranstaltninger for at få forureningen ud af vort ledningsnet, og der er også bestilt nye analyser af vandet.

Så snart vi kender resultatet af disse analyser vil det også blive oplyst her på hjemmesiden.

Vi håber det bliver kortvarig med denne forurening.

Hilsen bestyrelsen

Ved almindelige drikkevandskontroller på Knebel Vandværk blev der på afgang vandværk påvist forurening med bakterier i drikkevandet.

I kontrollen blev der påvist E- coli, coliforme bakterier samt kimtal ved 37°C. Der er derfor umiddelbart tale om en frisk forurening af forsyningen.

Syddjurs Kommune har efter samråd med Styrelsen for patientsikkerhed (tidligere embedslægerne) udstedt et kogepåbud til vandværket. Det betyder, at vandværket skal orientere forbrugere, om at det anbefales, at alt vand til drikkevandsformål skal koges. Kogeanbefalingen gælder, indtil analyser kan påvise, at forureningen er ophørt.

De kommunale institutioner samt skolen er blev informeret om kogepåbuddet. Fødevarestyrelsen har ligeledes fået en orientering om situationen.

Hvis man bliver syg skal man kontakte egen læge.

For yderlige information kan der rettes henvendelse til formanden for Knebel Vandværk på

tlf. 41 12 11 09.

Natur og Miljø, Grundvandsgruppen

Kort om analyserparametrene

E. coli bakterier udgør en naturlig bestanddel af tarmfloraen hos varmblodede dyr. E-coli kan derfor tyde på en forurening fra f.eks. spildevand.

E. coli bakterier er i sig selv kun sjældent sygdomsfremkaldende men er en indikator på en forurening, hvorved der foreligger en risiko for indhold af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Coliforme bakterier kan tyde på en forurening fra overfladevand. Bakterien er ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives hvor der kan findes sygdomsfremkaldende bakterier.

Kimtallet ved 37°C er et udtryk for en forurening med ”fremmede” bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur. Disse bakterier kan være ledsaget af sygdomsfremkaldende bakterier hvorfor kimtallet skal være lavt.

17-Maj-2017

Ny vandprøve taget i boring 3 maj 2017

Der er igen taget en vandprøve . Denne prøve er taget ved op pumpning i boring 3.
Som I kan se så er der ingen pesticider i det vand vi pumper op.
Se resultat under vandprøver.

08-Maj-2017

Ny vandprøve taget maj 2017

Der er igen taget en vandprøve, denne gang ved forbruger.
Det er en fin prøve som overholder alle krav.
Du kan se den under vandprøver.

05-April-2017

Nyheder lagt på hjemmesiden

Der er i dag blevet lagt nye ting på hjemmesiden,.
-Formandens beretning fra generalforsamlingen.
-Referat fra generalforsamling.
-Det nye takstblad for 2017.
-Regnskab for 2016
-Budget for 2017.

20-Marts-2017

Ny vandprøve taget marts 2017

Der er taget vandprøve ved afgang fra vandværk til forbruger.
Det er igen en fin prøve som overholder alle krav og der er også taget prøve for indhold af pesticider. Der er ikke noget i vores vand.
Du kan se hele resultatet under fanebladet vandprøver

09-Januar-2017

Digitalkort på hjemmesiden

Der er nu lagt et digitalt kort over hvor vandledningerne går i vores forsynings område.
Det kan findes ved at gå ind under link og trykke på Thvilum WebGIS.

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 18108410